TELEFONIA INTEL·LIGENT > CARACTERÍSTIQUES > FUNCIONALITATS

Més possibilitats per
les teves comunicacions

Un sistema que porta les possibilitats de les teves comunicacions a un altre nivell, amb desenes de funcionalitats avançades de telefonia incloses en les nostres solucions de numeració telefònica, Centraleta Virtual o Cloud Contact Center.
1

NUMERACIÓ TELEFÒNICA

2

CENTRALETA VIRTUAL

3

CONTACT CENTER AL NÚVOL

FUNCIONALITAT

NUMERACIÓ TELEFÒNICA

1

CENTRALETA VIRTUAL

2

CONTACT CENTER AL NÚVOL

3

Distribució de trucades

Distribució de trucades segons data, dia de la setmana i hora del dia

Distribució de trucades segons origen (país, província, fix i mòbil)

Distribució de trucades segons número d’origen (llistes VIP, blanques i negres)

Distribució de trucades per percentatge

Plans alternatius

Desviaments

Desviaments si ocupat o no contesta

Desviaments després de finalització de trucada

Bústia de veu virtual

Locucions

Gestió de locucions on line

Whisper (locució amb informació de la trucada rebuda)

Límits de trucada

Temps màxim de durada de la trucada

Límit de trucades simultànies

Restricció de trucades depenent de l’origen (mòbil, internacional, etc.)

Gestió automàtica de trucades (IVR)

Menú de selecció

Selecció de destinació segons dígits marcats per l’usuari

Selecció de destinació per veu

Reconeixement de veu amb paraules clau

Reconeixement de veu amb llenguatge natural

Enquestes automàtiques en finalitzar la trucada

Interacció amb sistemes externs mitjançant web service

Restricció d’accés amb codi PIN

Gravació de trucades

Gravació de trucades (per defecte i a demanda)

Escolta de trucades on line

Cues d'espera

Destinacions per saturació de mida de la cua i superació de temps màxim d’espera

Informació del temps previst d’espera

Missatge recordatori d’espera

Música d’espera personalitzable

Sortida de cua per petició de l’usuari

Call back automàtic

Fax Virtual

Fax 2 Mail

Mail 2 Fax

Transferències

Transferència directa

Transferència assistida

Transferències internes sense cost

Notificacions

Notificacions/alertes per SMS

Notificacions/alertes per mail

Multiconferència

Multiconferència amb usuaris il·limitats

Extensions IP

Identificadors múltiples de trucada

Conferència a 3

Indicador d’estat de les extensions

Captura de trucades

Opció “No molestin”

WebRTC

Agent

Gestió d’estats

Whispering

Selecció dinàmica de CLI (número origen)

Tipificació de trucades

Reprogramació de trucades

Temps de gestió després de trucada (“After call work”)

Integració amb CRM

Automarcador

Marcatge automàtic

Marcatge “preview”

Marcatge progressiu

Marcatge predictiu